Mogen wij ons even voorstellen...

ADB Handelsonderneming BV handelend onder de naam ADB hout is een groothandel met een grote passie voor hout en houtproducten toegepast in de grond-, weg- en waterbouw. ADB Hout heeft als thuisbasis de Zaanstreek, van oudsher het houtgebied van Nederland. Wij leveren eerlijke kwaliteitsproducten die voldoen aan hoge milieukenmerken en tevens nauw zijn afgestemd op de eisen en wensen van uw project. Onze klantenkring wordt gevormd door aannemers grond-, weg- en waterbouw, de overheid, groenbedrijven, hoveniers en natuur en landschappelijk betrokken organisaties.

Dankzij onze innovatiedrang zijn wij continu op zoek naar betere producten en oplossingen. 
Basis voor ons bedrijf zijn duurzaam geproduceerde Europese houtsoorten die zelfstandig geïmporteerd worden. Het is vanzelfsprekend dat de geleverde materialen voldoen aan de geldende milieueisen en dus hebben wij een "Chain of Custody" voor zowel FSC® FSC-C009324 als PEFC™.
Duchenne Parent Project
ADB Hout sponsort Duchenne Heroes en daarmee Duchenne Parent Project (DPP). DPP zet zich in om het toekomstperspectief van Duchenne patiënten te verbeteren, door sneller en beter onderzoek naar medicijnen die Duchenne Spierdystrofie kunnen behandelen en genezen. 

Andre de Boorder

Directeur/eigenaar

Onze merken