Op al onze offertes en leveranties zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen, zoals die laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland op 17 maart 2011 onder nummer: 40530880.

Download de algemene voorwaarden

Overig